Algemene informatie

  Bijles

  Happy Kids Coaching en Training geeft bijles in o.a. rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen.

  PGB-Begeleiding

  Citotraining

  Ook voor Citotraining op het gebied van taal, spelling, woordenschat, studievaardigheden en rekenen bent u hier op het goede adres.

  Faalangsttraining

  De faalangsttraining vindt individueel of in kleine groepjes plaats en is een training om faalangst bij kinderen te verminderen.

  Er wordt gewerkt met de methode "Je bibbers de baas". Dit is een cognitief gedragstherapeutisch programma dat door de Erkenningscommissie Interventies erkend is als theoretisch goed onderbouwd.

  De training wordt naar behoefte aangevuld met sociale vaardigheidstraining, onderdelen van de RET-methode (Rationele Emotieve Therapie) en braingym.

  Na de training is er sprake van minder angst die ook in het voortgezet onderwijs nog goed merkbaar effect heeft.

  Ook voor kinderen met andere vormen van angst kan deze training effectief zijn.

  Huiswerkbegeleiding

  Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt uw kind begeleid bij het maken van het huiswerk dat vanuit school is opgegeven. Tevens kan er geholpen worden bij het maken van een planning.

  Sociale vaardigheidstraining

  Happy Kids Coaching en Training kan kinderen vaardigheden aanleren om hen in sociale situaties beter tot hun recht te laten komen.

  Deze training is vooral bedoeld voor kinderen die dus niet voldoende sociaal vaardig zijn.

  Sommige kinderen voelen zich slecht op hun gemak bij anderen, staan vaak alleen, hebben geen speelkameraadjes.

  Soms zijn ze het mikpunt van plagerijen en zijn verlegen, een andere keer zijn ze luidruchtig en hinderen anderen, of zijn vaak betrokken bij ruzies.

  Deze kinderen willen we proberen handvatten te geven om daar zelf iets aan te kunnen veranderen.

  We willen ze meer zelfvertrouwen geven om een goed contact te kunnen maken en te onderhouden.

  Kortom meer succes te laten hebben in contacten met anderen.

  Happy Kids coaching en training biedt géén algemene training, maar is juist toegespitst op de individuele deelnemer.

  Dit kan doordat we de individuele behoeften en problemen bij zowel ouders/verzorgers als het kind inventariseren d.m.v. aparte intakegesprekken.

  Soms kan het voorkomen dat het nodig is ook contact met de leerkracht van uw kind te leggen.

  Zo kunnen wij een training op maat aanbieden, waar andere praktijken een standaard cursus voor alle deelnemers geven.

  De training wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven.

 • Locatie

  De bijlessen, trainingen en begeleidingen worden in Gouda gegeven.

  an image an image an image an image an image an image an image an image