Lisette

  an image

  Lisette van Adrichem

   Werkervaring en opleiding

  • Werkzaam in het onderwijs sinds 1990
  • Braingym
  • Concentratieproblemen
  • Co√∂peratief leren
  • Creatieve kindertherapie
  • Dyslexie-opleiding aanvankelijk lezen en spellen
  • Faalangsttraining
  • In gesprek met kinderen
  • Kinderen met gedragsproblemen
  • Meervoudige intelligentie
  • Mindmappen
  • Onderwijsdifferentiatie m.b.t. jongens/meisjes
  • Opbrengstgericht werken
  • Opleiding Sociale Vaardigheidstraining
  • Positieve groep
  • Psychomotoriek
  • Rekenproblemen
  • Rust in de groep
  • Schrijfdans 1 en 2
  • Sociaal emotionele ondersteuning in de groep
  • Spellingproblemen
  • Stoornis in het autistisch spectrum
  • Tekenen is meer 1 en 2
  • Training groepsgevoel versterken
  • Werkhoudingsproblemen
  • Ik ben aangesloten bij:

  • Registerleraar (Registratienummer: gnRVN99AEI)

   Door ingeschreven te staan in dit register toont de leraar aan dat hij/zij bevoegd en bekwaam is, en zijn/haar professionele ontwikkeling op peil houdt.
  • an image

  • De Zorgkaart4kids.

   Op deze site vindt u instanties die ingeschreven staan voor specifieke kindzorg.
  • an image

  • Per Saldo.

   Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Deze zorgaanbieders zijn lid en kunt u inhuren.
  • an image

  an image an image an image an image an image an image an image an image